'Daar slaapt de duivel tussen'

In de audio-documentaire ‘Daar Slaapt De Duivel Tussen’ dompelen de vrouwen van FUFU&DADELS zich onder in de betekenis van religie in tijden van atheïsme, vanuit het perspectief van millennial vrouwen van kleur. Welke betekenis heeft religie voor millennials en is het mogelijk om een eigen invulling te geven aan goddelijkheid? Ze gaan met elkaar en hun gasten in gesprek over geloof en religie in relatie tot ouderschap, liefde en vriendschap. En hoe vind je bezinning buiten de archaïsche vormen van religie?

Brabants Kloosterleven
Het kloosterleven heeft grote invloed gehad op de Brabantse samenleving. De verhalen hierover worden echter nauwelijks nog verteld en dreigen te verdwijnen. Dat is jammer, want de kloosters herbergen een schat een verhalen en thema’s die juist in deze tijd belangrijk zijn. Tilt ging in samenwerking met de provincie en crossmediaal platform FUFU&DADELS op zoek naar duiding en de rol van kloosterwaarden voor de toekomst. Wat verbindt ons nog als mensen? Wat is modern zusterschap? Hoe verhouden jonge vrouwen met multireligieuze achtergronden zich tot religie? Dit heeft geresulteerd in drie prikkelende podcastafleveringen: Daar Slaapt De Duivel Tussen.