Tongerlohuys in mei 17 _ 26
Bezoeken en beleven
Museum

Tongerlohuys

Het huidige Tongerlohuys dateert uit 1762 en werd ontworpen door de Zuid-Nederlandse architect Somers in opdracht van de abdij van Tongerlo.

Het gebouw lijkt op andere norbertijner pastorieën in de Belgische Kempen: een hoofdvleugel geflankeerd door twee lagere zijvleugels en een voornaam aandoende gracht. Wie nu het Tongerlohuys binnenstapt, ziet in het interieur nog verwijzingen naar de vroegere functie van het pand. Zo is het originele stucwerk in de voormalige huiskapel nog intact met voorstellingen van de Heilige Geest en de Drieëenheid.  Tot 1971 werd het Tongerlohuys bewoond door Norbertijnen, die vanwege hun witte toog ook wel witheren werden genoemd.

Wat is er te doen