Beleven en verblijven

Tentoonstelling 650 jaar Klooster Sint Agatha

Klooster Sint Agatha

Kloosterlaan 24

5435 XD, Sint Agatha

Een tentoonstelling over 650 jaar kloostergeschiedenis: portretten, schilderijen, meubilair, liturgisch vaatwerk, cultuurhistorische voorwerpen en gebruiksvoorwerpen die uit al die eeuwen bewaard zijn gebleven, vormen de basis van de expositie. Speciale aandacht is er voor de politieke geschiedenis van het klooster en de contacten van de Kruisheren met het Huis van Oranje. Juist in perioden waarin het klooster geen toekomst meer leek te hebben, heeft de bijzondere band met het Huis van Oranje in belangrijke mate bijgedragen aan de continuïteit van het klooster. De meest opmerkelijke herinnering daaraan vormt het ‘Mauritsraam’, dat in de 17e eeuw door Prins Maurits geschonken werd voor de kloosterkerk. Na anderhalve eeuw in het Rijksmuseum te zijn bewaard, wordt het in februari 2021 teruggeplaatst in de kerk waarvoor het bestemd was. De tentoonstelling is te bezoeken van februari 2021 tot november 2021.

Graduale01 klein