Beleven en verblijven Tentoonstelling

Vrijheid en verwarring

Museum Krona

7 november 2021 t/m 6 maart 2022

Veghelsedijk 25

5401 PB, Uden

Van binnenuit (Tweede Vaticaanse Concilie) en van buitenaf kwam er zestig jaar geleden een ongekende beweging op gang, die het religieuze leven in Brabant ingrijpend heeft veranderd. Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan het vertalen van gebedenboeken, het houden van de liturgie in de volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije tijd. De tentoonstelling Vrijheid en Verwarring toont deze omwenteling in de kerken en de kloosters vanuit het oogpunt van zowel de kloosterlingen die binnen de kloostermuren leven – de zogenoemde contemplatieve orde – als de kloosterlingen die in de samenleving werkzaam zijn, de actieve orde.

De omgekeerde wereld

Met de vernieuwing kwam ook een einde aan de missies van de vele duizenden missionarissen, broeders en zusters om zorg te verlenen, het katholicisme te verspreiden of onderwijs te geven. Waar in de 19e en 20ste eeuw een trek ontstond naar verre oorden als Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika, komen vandaag de dag vanuit deze landen werkzoekenden, vluchtelingen en zelfs religieuzen naar Brabant. Juist samen met deze groep nieuwe Nederlanders is de tentoonstelling met materiaal uit de missies samengesteld en voorzien van hun kijk hierop.

 

Meer weten?
Guus Bekooij