Beleven en verblijven

De Leken over bezit

30 november 2021

Speelhuisplein 2

20.15

5707 DZ, Helmond

Ooit waren we rondtrekkende wezens, licht bepakt trokken we over de savanne, tot er iemand op het idee kwam om ergens neer te strijken en ons voorgoed te vestigen. We gingen hechten aan bezit, we verrijkten onszelf, maar hoe meer we gingen bezitten, hoe minder wendbaar en vrij we werden. Wat doet dit met ons? Kan het ook anders? Waarom hechten we aan spulletjes? Zijn er alternatieven voor geld? Wat betekent het als je het niet hebt, wat als je er te veel van hebt? Komt er een tijd waarin het niet meer gaat om wat je hébt, maar waar je toegang toe hebt? En wat willen we nou eigenlijk echt zelf?

In De Leken – een programma in het kader van het Jaar van het Brabants Kloosterleven – gaat interviewer en theatermaker Oscar Kocken (Eindhoven, 1983) samen met filosofen, wetenschappers, kunstenaars, muzikanten, dichters, activisten, idealisten, denkers, doeners én kloosterlingen op zoek naar nieuwe antwoorden op de vraag hoe we wij ons leven anno 2021 willen vormgeven en hoe we de toekomst graag tegemoet willen gaan. Het belooft een avond vol inspirerende interviews, muziek, verhalen en persoonlijke biechten. Op zoek naar wie we zijn en wie we willen zijn.

Bestel je ticket
de leken 4 1-1 (002)